Κυριακή, Ιουνίου 15, 2008

Μια χώρα, μια τράπεζα







Η Τράπεζα Πειραιώς αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Euro 2008 και τώρα ο εθνικός ύμνος είναι διαθέσιμος ώστε να χρησιμοποιηθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες από τη Eurobank.