Κυριακή, Φεβρουαρίου 28, 2010

1η Μαρτίου 2010 - 24 ώρες χωρίς εμάς

«Την 1η Μαρτίου δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ. Για 24 ώρες δεν κάνουμε καμία αγορά».

Την 1η Μαρτίου 2010, οι μετανάστες έξι ευρωπαϊκών χωρών -αλλά και όσοι δεν ξεχωρίζουν τους ανθρώπους σε μετανάστες και γηγενείς- αντιστέκονται στα μηνύματα ξενοφοβίας και ρατσισμού και αντιδρούν στον αποκλεισμό των μεταναστών.

Την 1η Μαρτίου απέχουμε από κάθε οικονομική συναλλαγή.