Σάββατο, Απριλίου 02, 2005

Χαιρετισμοί

Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος είναι καλύτερος από ποτέ
στους φετινούς Χαιρετισμούς. Ίσως επειδή σκέφτεται πως
εκτός από Χαιρετισμοί μπορεί να είναι και αποχαιρετισμοί.