Σάββατο, Απριλίου 14, 2012

Τέχνη στον δρόμο

Άγιος Κήρυκος, Ζάκυνθος