Σάββατο, Απριλίου 14, 2012

Ύμνος εις την μοναξιά

Παλιότερα, στο λόφο του Στράνη, εκεί που ο Διονύσιος Σολωμός έγραψε τον Ύμνον εις την Ελευθερίαν, συναντούσες αρκετούς επισκέπτες. Τις τελευταίες δέκα φορές που βρέθηκα εκεί, δεν υπήρχε κανείς. Τουλάχιστον, αυτή τη φορά ο χώρος ήταν καθαρός.