Τετάρτη, Απριλίου 30, 2008

Ομόδοξοι


-Κώστα, Χριστός Ανέστη!
-Βλαντιμίρ, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού!