Κυριακή, Μαΐου 18, 2008

Ο αγώνας συνεχίζεται


-Αλέκο, μεταξύ μας, ευτυχώς που έδωσαν τον ΟΤΕ στους Γερμανούς - η γερμανική πρεσβεία είναι στο κέντρο και δεν θα ξεποδαριαζόμαστε!