Σάββατο, Μαΐου 24, 2008

Ένας χρόνος

Πέρασε ένας χρόνος. Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος συνεχίζει να είναι υπουργός Υγείας. Οι γιατροί συνεχίζουν να είναι στα νοσοκομεία και στα ιατρεία τους. Όλοι εδώ. Εκτός από την Αμαλία.