Σάββατο, Νοεμβρίου 08, 2008

Η Ελλάδα πάντα στην πρωτοπορία

Μπορεί οι Αμερικανοί να εξέλεξαν μαύρο Πρόεδρο αλλά εμείς είχαμε πρωθυπουργό Κινέζο. Ας βγάλουν πρώτα οι Αμερικανοί Κινέζο Πρόεδρο και ύστερα το ξανασυζητάμε.