Τετάρτη, Μαρτίου 18, 2009

Χτύπημα στον Τύπο!

Για να αποφευχθεί η αλλοίωση χαρακτηριστικών, η κυβέρνηση -μετά την ποινικοποίηση της κουκούλας- αποφάσισε να ποινικοποιήσει και το Photoshop.