Τρίτη, Απριλίου 28, 2009

Συμμαχία


Πριν η γρίπη των χοίρων λάβει διαστάσεις πανδημίας, θα πρέπει το ΝΑΤΟ να βομβαρδίσει το Μεξικό. Με αυτόν τον τρόπο, το ΝΑΤΟ θα καταφέρει να δικαιολογήσει την ύπαρξή του.