Δευτέρα, Απριλίου 13, 2009

Αθάνατος Ζαμπέτας
"...διότι ούτος εκ των υστέρων απεδείχθη ακατάλληλος"