Σάββατο, Απριλίου 04, 2009

OTAN


Όταν θα φύγεις,
θα μου σκοτώσεις ό,τι υπάρχει για να ζήσω
και η καρδιά μου,
για ό,τι πρώτα τόσο αγαπούσε θα το μισήσει
Όταν θα φύγεις,
εγώ θα σβήσω, εγώ θα σβήσω...