Τρίτη, Μαΐου 19, 2009

Δεν μπορώ μανούλα μ', δεν μπορώ, σύρε να φέρεις το γιατρό!
Οι Έλληνες ψήφισαν τον Μεγαλέξανδρο και οι Ελληνίδες τον Γεώργιο Παπανικολάου. Οι άντρες ψήφισαν τον στρατηγό και οι γυναίκες τον γιατρό.

Παρατηρούμε πως οι γυναίκες είναι πιο πρακτικές – όπως και το κάνουμε, ένας γιατρός είναι πιο χρήσιμος από έναν στρατηγό. Από το γιατρό όλοι θα περάσουμε –αργά ή γρήγορα-, ενώ ο στρατηγός δεν σου χρησιμεύει σε τίποτα. Αν σε πιάσει κάνας σφάχτης, δεν φωνάζεις «ένα στρατηγό, ένα στρατηγό!» - «ένα γιατρό, ένα γιατρό!» φωνάζεις.

Και ο Μεγαλέξανδρος από πυρετό πέθανε – άμα είχε τον Παπανικολάου από δίπλα, θα του έδινε ο γιατρός μια ασπιρίνη, θα τον πλάκωνε στην αντιβίωση και θα τον έκανε καλά, ώστε να μπορεί να συνεχίσει τις σφαγές των βαρβάρων μέχρι τα βαθιά του γεράματα.

Οι Ελληνίδες ψήφισαν τον Γεώργιο Παπανικολάου και επειδή έχουν μια επιθυμία να γίνει ο γιόκας τους γιατρός. Σου λέει, αν γίνει ο γιος μου γιατρός, αφενός θα βγάζει ένα σκασμό λεφτά από τα φακελάκια και αφετέρου θα κοιτάξει να γιατρέψει τη μάνα του, σε μια δύσκολη ώρα.