Τρίτη, Μαρτίου 21, 2006

Ανέτ - Αννούλα 2 - 0

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

Του Πανίκου Πανικού

Η Ανέτ Αρτάνι θα αντιπροσωπεύσει την Κύπρον στην Γιουροβίζιον, με το τραγούθκι «Why angels cry», σε σύνθεση και στίχους του Πέτρου Γιαννάκη, ενώ την Ελλάδαν θα αντιπροσωπεύσει η Αννούλα η Βίσση με το «Everything». Τζιαι τα δυο τραγούθκια εν μπαλάντες, αμμά φοούμαι ότι εγίνηκε πολύς πασιαμάς για το τίποτα, αφού είναι πιάσ’ το ένα τζιαι φάκκα το πα’ στο άλλο.

Οι Καλαμαράες εν επήραν χαπάρι που επέρασεν ο τζαιρός της μπαλάντας τζιαι εζηλεύκαν τζιαι εμιμήθηκαν μας. Αμμά η Αννούλα η Βίσση εν πατσιαούρα τζιαι γεροπεμπέρα τζιαι το βυζούιν της εν λλίο. Της Ανέτ τα βυζούθκια εν σιλικονάτα, αμμά εν πολλά μεάλα, τζιαι αν τα φκάλει ούλλα όξω, πιστεύκω που εν σίουρα πρώτη στον διαγωνισμόν, αν τζιαι για το τραγούθκι της εν κόφκω φλέβες.

Η Αννούλα η Βίσση εξέχασεν που εν Κυπραία που την Λάρνακαν τζιαι που σταθεί τζιαι που βρεθεί ούλλο για την Ελλάδαν λαλεί. Εν ηξέρω κατά πόσον εννα πείσει την Ευρώπην να την εψηφίσει. Το τραγούθκι της εν μαύρο τζιαι γέρημο τζιαι πιστεύκω που οι Καλαμαράες εν έχουν ουδεμίαν υπόθεση να κερδίσουν. Αμμά εν μπορώ να είμαι σίουρος με το point μου, γιατί με τον τζαιρόν το τραγούθκι της Αννούλας might grow on me.

Εψές το βράδυ ο Χατζηνικολάου επήρεν συνέντευξιν που την Βίσση, αμμά εγώ είδα την Στάη με τον Πανούσην που εν πολλά πελλός, τζιαι αφήκα την Αννούλαν μπουκάλαν.