Σάββατο, Φεβρουαρίου 02, 2008

Υποχρεωτική

Όσοι παρακολούθησαν την κηδεία του μακαριστού Χριστόδουλου θα πρέπει να προβληματίστηκαν με το αναχρονιστικό έθιμο της ταφής των νεκρών. Νομίζω πως η χώρα μας θα πρέπει να προχωρήσει στην υποχρεωτική καύση των νεκρών. Σε μερικές περιπτώσεις, πρέπει να είναι υποχρεωτική και η καύση των ζωντανών.