Σάββατο, Φεβρουαρίου 23, 2008

Όλα γίνονται - θέληση να υπάρχει

Η κυβέρνηση εξετάζει προσεκτικά το σχέδιο Νίμιτς και θεωρεί πως θα ήταν ευνοϊκό για τη χώρα μας αν τα Σκόπια ονομαστούν Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας. Νομίζω πως η κυβέρνηση δεν πρέπει να βιαστεί γιατί υπάρχουν και άλλες ευνοϊκές λύσεις: μπορούμε να ζητήσουμε τα Σκόπια να ονομαστούν Κάτω Μακεδονία, ώστε να είμαστε από πάνω τους. Δεν είναι δύσκολο – απλώς, θα πρέπει να απαιτήσουμε από τον ΟΗΕ και όλες τις χώρες του πλανήτη να γυρίσουν όλους τους παγκόσμιους χάρτες ανάποδα.