Τετάρτη, Οκτωβρίου 08, 2008

Ουάου!

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εγγυούνται τις καταθέσεις των πολιτών έως ένα ποσό. Τελικά, ο καπιταλισμός εξελίσσεται διαρκώς - δεν αποκλείεται κάποτε να μας εγγυηθούν ολόκληρες τις καταθέσεις μας. Πριν από λίγο καιρό, πρότεινα να κλείσουμε μια τράπεζα για να συμμορφωθούν οι υπόλοιπες. Μάλλον δεν θα χρειαστεί να κλείσουμε καμία τράπεζα. Τα καταφέρνουν μια χαρά και μόνες τους.