Τρίτη, Οκτωβρίου 07, 2008

Εξασφαλισμένες οι καταθέσεις


-Κώστα, πολλοί πολίτες σηκώνουν τις καταθέσεις τους.
Πρέπει να επέμβεις πριν καταρρεύσει το σύστημα.


-Θα τους πω πως, αν κρατάνε τα χρήματα στο σπίτι,
θα τους τα πάρουν οι κομμουνιστές!