Σάββατο, Μαΐου 21, 2005

Hellas United

Image Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.us
You’re my lover undercover
Του σπαθιού την τρομερή,
You’re delicious so capricious
Που με βία μετρά τη γη.

You’re a fire and desire
Των Ελλήνων τα ιερά,
You’re addiction my conviction
Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!