Τρίτη, Δεκεμβρίου 09, 2008

Από τη θεωρία στην πράξη

Ίσως να αδικούμε τον Κώστα Καραμανλή. Η πρωθυπουργική του θητεία -κατά έναν περίεργο τρόπο- μας οδηγεί στην αναρχία. Ο Προυντόν, ο Μπακούνιν και ο Κροπότκιν ήταν, βέβαια, οι μεγάλοι θεωρητικοί του αναρχισμού αλλά οπωσδήποτε ο Κώστας Καραμανλής μας οδηγεί στην ουσία της ιδεολογίας της αναρχίας και αποδεικνύει περίτρανα πως -σε αντίθεση με ό,τι πίστευαν όλοι μέχρι σήμερα- ο αναρχισμός μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη και να υπάρξει τελικά μια κοινωνία απαλλαγμένη από τα δεσμά της εξουσίας.