Δευτέρα, Δεκεμβρίου 08, 2008

Η άνοιξη της Αθήνας
Η άνοιξη της Αθήνας ήρθε Δεκέμβρη μήνα. Ευτυχισμένος τόπος.