Πέμπτη, Ιανουαρίου 11, 2007

Ιδιωτεία


-Καπτα-Γιάννη, τι διαφορά έχουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια από τα δημόσια;
-Καμία! Και τα δυο ιδιώτες βγάζουν!