Πέμπτη, Φεβρουαρίου 02, 2006

Μην του βάζεις δύσκολα-Πρόεδρε, παρακολουθούσαν το κινητό του πρωθυπουργού.
-Που είχε πάει;