Τρίτη, Μαρτίου 04, 2008

Όχι συμβόλαια στον έρωτα!

Το υπουργείο Δικαιοσύνης προωθεί το «σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης» για τα ανύπαντρα ζευγάρια. Πρόκειται για μια έγγραφη συμφωνία που εξασφαλίζει στους …συμβαλλόμενους όλα τα περιουσιακά και οικογενειακά δικαιώματα που απορρέουν από τον γάμο. Σε πρώτο στάδιο το «σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης» αφορά τα ετερόφυλα ζευγάρια αλλά εξετάζεται το ενδεχόμενο στο μέλλον να ισχύει και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πολλοί κληρικοί εκφράζουν τις έντονες διαφωνίες τους στο «σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης», ακριβώς επειδή πιστεύουν πως σύντομα θα ισχύει και για τους ομοφυλόφιλους. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους σεπτούς ιεράρχες μας που θέλουν να απολαμβάνουν τις χαρές του έρωτα ελεύθερα, χωρίς συμβόλαια και συμφωνίες που αφορούν τα υλικά αγαθά.