Τετάρτη, Μαρτίου 07, 2007

Πολιτικοί & πολίτες

Είναι σύνηθες οι πολιτικοί στη χώρα μας να κατηγορούνται για ανεπάρκεια. Συχνά, οι πολίτες εκφράζουν την δυσφορία τους για τις επιλογές των πολιτικών και ισχυρίζονται πως οι ίδιοι θα τα κατάφερναν καλύτερα. Παρατηρούμε, δηλαδή, πως η αναποτελεσματικότητα των πολιτικών καταφέρνει να πολιτικοποιήσει τους πολίτες, να τους δραστηριοποιήσει και να στρέψει την προσοχή τους στα κοινά – αν οι πολιτικοί ήταν άψογοι στα καθήκοντά τους, οι πολίτες θα αδιαφορούσαν. Άρα, χρειαζόμαστε ακόμα περισσότερους ανίκανους πολιτικούς.