Τρίτη, Μαρτίου 27, 2007

Αναθεώρηση

Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Αμερικανών.