Κυριακή, Φεβρουαρίου 01, 2009

Ζήτω η Νέα Τουρκοκρατία!

Αντιλαμβάνομαι πως είναι κάπως θλιβερό αλλά -μετά από μια ενδελεχή ανάλυση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας- κατέληξα στο συμπέρασμα πως ο κύριος της φωτογραφίας είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Αυτός αριστερά. Ας βγάλουμε επιτέλους τις παρωπίδες και ας παραδεχτούμε πως η Τουρκοκρατία ήταν η χρυσή περίοδος της πρόσφατης ελληνικής ιστορίας. Μπορούμε να την επαναλάβουμε.